پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کامیون واگن هود (WH)

کامیون واگن هود (WH) سه ستاره شد
براساس گزارش ارزشیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در اردیبهشت ماه 1399 کامیون WH از رده کیفی دو ستاره به رده کیفی سه ستاره ارتقاء ...
۲۳ تیر ۱۳۹۹