پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کاهش ارزش پول ملی

آقای همتی به جای متلک پراکنی، چه پاسخی برای کاهش ارزش پول ملی دارید؟
یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی بیان کرد: آقای همتی کاش به جای متلک پراکنی و دادن شعارهای پوپولیستی و ایجاد هشتک های تبلیغاتی اینچنینی، می ...
۱۳ خرداد ۱۴۰۰
عملکرد کدام ضعیف تر است بانک مرکزی یا خودروسازان؟
اظهار نظر روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی با واکنش های متعددی همراه بوده که احمد تقوی کارشناس اقتصادی با توجه به سخنان همتی به بررسی عملکرد ...
۲۹ مهر ۱۳۹۸