پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کاهش فروش خودرو در اسپانیا

افت 70 درصدی فروش خودرو در اسپانیا
براساس آمارهای ثبت شده میزان فروش خودرو در بازار اسپانیا حدود 70 درصد کاهش یافته است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو فروش خودرو در ...
۱۶ فروردین ۱۳۹۹