پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کاهش مشکل آلودگی

کوتاه کردن دست دلالان راهکار مناسب کاهش قیمت خودرو در بازار
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که بازار خودرو دچار یک نابسامانی مزمن بوده و کوتاه کردن دست دلالان تاثیر زیادی بر ...
۴ خرداد ۱۳۹۸