پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کاهش مصررف سوخت

مخالفت مجلس با افزایش و دو نرخی شدن قیمت بنزین
رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: کمیسیون انرژی پیش از سال ۹۷ و پس از آن اعلام کرد که با دو نرخی شدن بنزین و افزایش قیمت مخالف است. به گزارش ...
۱۴ شهریور ۱۳۹۷