پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کد یکتا بیمه نامه

از امروز، درج کد یکتا بر روی بیمه نامه شخص ثالث خودرو
از امروز، درج کد یکتا بر روی بیمه نامه شخص ثالث خودرو به منظور رهگیری بر عملیات صدور بیمه نامه شخص ثالث و همچنین کنترل پرداخت خسارت از طرف ...
۱ مهر ۱۳۹۶