پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کراس اوور پارس خودرو

زوتی DL5 پارس خودرو پلاک ملی گرفت!
اولین زوتی DL5 کراس اوور جدید پارس خودرو امروز پلاک ملی خود را اخذ ...
۱۳ آبان ۱۴۰۲