پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کرایه حمل و نقل در عراق

کرایه حمل و نقل زائران اربعین ۹۷ در خاک عراق چقدر است؟
 رئیس ستاد بازسازی عتبات نجف اشرف با اشاره به لزوم همراه دشتن دینار برای زائران اربعین حسینی، کرایه حمل و نقل زائران اربعین ۹۷  در ...
۲۱ مهر ۱۳۹۷