پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کرایه کامیون

توضیحات رامک خودرو در خصوص مشکلات ایجاد شده در واردات خودرو
گروه صنعتی رامک خودرو توضیحاتی در رابطه با مشکلات ایجاد شده در روند واردات خودرو و تاخیر پیش آمده در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده به ...
۲ آبان ۱۳۹۷
تصویب محاسبه نرخ کرایه براساس تن -کیلومتر
یکی از دغدغه های رانندگان کامیون محاسبه نرخ کرایه براساس تن-کیلومتر بود که با بررسی ها صورت گرفته کلیات این طرح به تصویب رسیده و برای ...
۲ مهر ۱۳۹۷