پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کسب و کارهای مجازی

کاربران تاکسی‌های اینترنتی به سرویس حمل مسافر، بار تحویل ندهید!
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی به کاربران سرویس‌ تاکسی‌های اینترنتی هشدار داد که به سرویس حمل مسافر، بار تحویل ندهند. به ...
۲۱ بهمن ۱۳۹۹