پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کسب و کار های مجازی

کسر هزینه لغو سفر از مسافران تاکسی اینترنتی خلاف قوانین اتحادیه است
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب وکار‌های مجازی، کسر هزینه لغو سفر از مسافران تاکسی های اینترنتی بر خلاف قوانین اتحادیه است. به گزارش ...
۷ دی ۱۳۹۹