پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کشته شدن سرنشینان اتوبوس

برخورد دو دستگاه اتوبوس در محور تهران-کرج حادثه آفرید
حسن عباسی، سخنگوی اوژانس تهران گفت:ساعت 07:14 صبح جمع ۲۹ مرداد ۹۵ حادثه برخورد دو دستگاه اتوبوس مسافربری در اتوبان تهران – کرج  روبروی ...
۳۰ مرداد ۱۳۹۵