پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کشف و توقیف

تردد خودروهای مناطق آزاد در تهران ممنوع و در حکم قاچاق است
مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران، تردد خودرو‌های مناطق آزاد اقتصادی در تهران را پس از پایان مهلت مجوز، ممنوع و در حکم قاچاق دانست. به گزارش ...
۱۷ تیر ۱۳۹۸