پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کشنده شاکمان

حضور آرین دیزل در پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران
آرین دیزل نماینده رسمی خودروهای سنگین شاکمان و جک در پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران شرکت خواهد کرد. به گزارش پایگاه ...
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲