پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کشنده های وارداتی

الزامی بودن ارائه گواهی اسقاط برای کشنده‌های وارداتی
رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده ضمن تاکید بر اینکه واردکنندگان کشنده‌ها نیز برای شماره‌گذاری کشنده‌های وارداتی ...
۲۶ مهر ۱۴۰۲