پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کشور ازبکستان

مسیر ترانزیت به ازبکستان برای کامیون های ایرانی هموار شد
سخنگوی گمرک ایران از لغو محدودیت های ترانزیتی برای کامیون های ایرانی در قلمرو کشور ازبکستان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو سید ...
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹