پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کلاسيک

بازگشت همشهری کین!
دستاوردی غول‌آسا در تاریخ سینما که گرچه نمی‌توان به سادگی توضیحش داد اما به آسانی هم نمی‌توان از آن صرف نظر کرد. هفتاد سال پس از ساخت، ...
۱۳ فروردین ۱۳۹۶