پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کمبود کاغذ

روند نحوه توزیع طرح ترافیک خبرنگاری در حال بررسی است
دبیر کارگروه بررسی مدارک و اسناد متقاضیان استفاده از سهمیه ویژه طرح ترافیک خبرنگاری گفت: اعضای کارگروه در حال چکش‌کاری موضوع برای روشن ...
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸