پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کمپین همراه همیشگی مدیران خودرو

تمدید طرح خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو تا 14 اسفند
کمپین خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو تحت عنوان همراه همیشگی تا 14 اسفند ماه تمدید شد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو شرکت خدمات پس از ...
۱۰ اسفند ۱۳۹۹