پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کمک مدیران خودرو به وزارت بهداشت

ارسال کمک های مدیران خودرو به وزارت بهداشت
شركت مديران خودرو كمك هاي بهداشتي و پزشكي خود را برای وزارت بهداشت ارسال کرد. به گزارش پایگاه خبری رسمی جوان خودرو اين روزها با توجه به ...
۱۴ فروردین ۱۳۹۹