پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کمک های مدیران خودرو برای مناطق سیل زده

کمک های مدیران خودرو به مناطق سیل زده ارسال شد
شرکت مدیران خودرو با ارسال کمکهای خود به مناطق محروم این استان و روستاهای گوناگون سعی کرده تا در راستایوظایف  اجتماعی خود به عنوان ...
۵ بهمن ۱۳۹۹
توزیع کمک های مدیران خودرو در استان سیستان پایان یافت
روند توزیع کمک های شرکت مدیران خودرو در استان های سیستان و بلوچستان پایان یافت . به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو شرکت مدیران خودرو توزیع ...
۱۳ اسفند ۱۳۹۸