پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کمیته تفحص از خودروسازان داخلی

فرانسوی ها دوباره با خودروسازان داخلی همکاری می کنند؟
دبیر انجمن خودروسازان گفت: با توجه به تحریم ها بعید است خودروسازانی نظیر پژو و ستروئن دوباره به ایران بازگردند و همکاری داشته باشند مگر ...
۲۰ آذر ۱۳۹۸
نجفی رئیس کمیته تفحص ازخودروسازان داخلی شد
در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس محمد نجفی به عنوان رئیس کمیته تفحص از ناکارآمدی خودروسازان داخلی شد و سعید باستانی و حمیده زرآبادی به ...
۹ مهر ۱۳۹۷