پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کمیسیون انرژِی مجلس

آخرین تصمیمات کمیته مدیریت مصرف سوخت / احتمال تعیین نرخ دوم برای بنزین
کمیته مدیریت مصرف سوخت درخصوص افزایش قیمت بنزین تصمیمی نگرفته و در حدی که مردم بنزین نیاز داشته باشند بدون اینکه بخواهیم مبلغ بیشتر از ...
۲۰ آبان ۱۳۹۷
وزیر نفت خیال همه را راحت کرد؛ بنزین گران نمی شود! / بد مصرف ها جریمه می شوند؟
در حالی که در هفته های گذشته دائما خبر از افزایش قیمت بنزین و یا استفاده مجدد از کارت سوخت وسهمیه بندی بنزین صورت می گرفت وزیر نفت روز ...
۲ آبان ۱۳۹۷
احیای کارت سوخت محتمل تر از همیشه شد
عضو کمیسیون انرژی مجلس از نحوه دریافت کارت سوخت گفت و اظهار داشت: روند مراجعه برای دریافت کارت سوخت در گذشته با مراجعه به اداره پست بوده ...
۲۸ مهر ۱۳۹۷
سهمیه بندی بنزین درانتظار چراغ سبز مجلس
عضو کمیسیون انرژی اظهار داشت:مجلس مجوزی برای سهمیه بندی بنزین به دولت نداده ولی این امکان وجود دارد در آینده این اتفاق بیفتد. به گزارش ...
۲۲ مهر ۱۳۹۷