پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸

ساحل امن بنزین در سال ۹۸/ تکذیب هرگونه افزایش قیمت بنزین در سال آینده
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هر گونه افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین را در سال ۹۸ رد کرد. اظهارنظرها در مورد افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین بر ...
۲۴ بهمن ۱۳۹۷