پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کمیسیون حمایت از تولید ملی

گزارش مجلس از قاچاق 15 هزار خودرو در نیمه اول سال 96 تائید شد!
کمیسیون حمایت از تولید ملی گزارشی از قاچاق ۱۵ هزار خودرو به کشور در ۶ ماهه سال ۹۶ آماده کرده است که در صورت موافقت نمایندگان در صحن مجلس به ...
۲۵ تیر ۱۳۹۷