پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کمیسیون صنعت مجلس

اوضاع وخیم صنعت خودرو و اظهار نظرهای غیرکارشناسی
درحالیکه صنعت خودرو کشور با چالش بزرگی در تولید مواجه است همگان در مورد این صنعت سخن میگویند و در این بازار اظهار نظرهای غیرکارشناسی نیز ...
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
مجلس به دنبال کاهش تصدی گری دولت در صنعت خودرو
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: مجلس با کاهش تصدی گری دولت در صنعت خودرو به دنبال ارتقا کیفیت تولیدات داخلی است. به گزارش ...
۱۹ آبان ۱۳۹۷
ایجاد بازار رانتی دلیل اصلی اختلاف قیمت در بازار خودرو است
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی معتقد است ایجاد شدن بازار رانتی که در آن همه به دنبال منفعت خود هستند موجب شده تا اختلاف ...
۸ مرداد ۱۳۹۷