پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کمیسیون عمران شورای شهر

دولت یارانه ای برای بلیت مترو پرداخت نکرده است
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر با تأکید بر اینکه دولت یک ریال هم بابت یارانه بلیت مترو پرداخت نکرده است، گفت: فقط در یک مورد مصوبات دولت ...
۱۹ شهریور ۱۳۹۷