پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کم فروشی در جایگاه های بنزین

تمامی جایگاه های سوخت ماهی یکبار بازرسی می شوند/ امکان کم فروشی وجود ندارد
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بیان کرد: تمامی جایگاه های سوخت در سراسر کشور ماهی یکبار مورد بازرسی قرار می گیرند لذا کم فروشی ...
۱۱ آذر ۱۳۹۹