پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کنترل از راه دور

سیستم ورود بدون کلید به خودرو و عملکرد آن
سیستم ورود بدون کلید به خودرو یکی از امکانات خودروهای امروزی است که باعث سهولت و آسایش رانندگان می شود که حال میخواهیم عملکرد آن را مورد ...
۲ بهمن ۱۳۹۶