پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کنترل بر مسافربرهای اینترنتی

دستورالعمل لازم برای کنترل بر مسافربرهای اینترنتی تهیه شد
معاون شهردار تهران گفت: به منظور نظارت و کنترل مسافربر های اینترنتی دستور العمل لازم تهیه شده و برای امضا به وزرا هم ارسال شده است. به ...
۲۵ شهریور ۱۳۹۸