پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کنترل سرویس مدارس

راه اندازی سامانه استعلام بر خط سرویس مدارس به منظور نظارت بیشتر والدین
سامانه استعلام بر خط سرویس مدارس برای نظارت بیشتر والدین راه‌اندازی و اجرایی شد. با راه اندازی این سامانه به منظور نظارت بیشتر والدین، ...
۱۵ مهر ۱۳۹۷