پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کنترل سیستم صوتی با حرکت دست

نگاهی به جالب ترین اختراعات صنعت خودروسازی آلمان
در پرونده پیش رو تعدادی از جالب ترین اخراعات صنعت خودروسازی آلمان را معرفی می کنیم. قطعا اختراعات خودرویی این کشور اروپایی با توجه به ...
۲ اردیبهشت ۱۴۰۱