پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کنترل نقدینگی

کاهش نقدینگی با پیش فروش خودرو / هدایت پول های سرگردان به سمت بازار خودرو
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است که پیش فروش خودرو توسط شرکت های خودروساز منجر به کاهش حجم نقدینگی شده و این شرکت ها را به تحویل خودرو ...
۷ مهر ۱۳۹۷