پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گرانی

دوراهی ناگزیر!/ افزایش قیمت خودرو یا خاموشی چراغ خطوط تولید؟!
موضوع افزایش قیمت خودرو در ماه های اخیر با توجه به افزایش قیمت ارز و تورم قابل توجه حاکم بر جامعه، با حرارت بیشتری از قبل دنبال می شود. در ...
۲۸ تیر ۱۳۹۹