پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گرند پری

اسپید 7 ، خودرویی دست ساز برای مسابقه
طراح بریتانیایی ، افضل کان (Afzal Kahn)  ، شرکت «چلسی تراک» را نیز به امپراتوری کوچک خود اضافه کرد . «چلسی تراک» یک فروشگاه کوچک در لندن است که ...
۱۰ شهریور ۱۳۹۴