پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گروه برتر ایمنی استان تهران

عنوان برترین گروه ایمنی استان تهران به پارس خودرو رسید
در اولین همایش مسئولین ایمنی تایید صلاحیت شده, شرکت پارس خودرو از گروه سایپا به عنوان گروه برتر ایمنی معرفی شد و از آن قدردانی به عمل آمد. ...
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶