پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گروه توسعه صنایع و معادن شهر

1000 دستگاه اتوبوس ایکاروس داخل کشور تولید خواهد شد
در حاشیه سفر وزیر امور اقتصاد ملی مجارستان به همراه هیاتی از مقامات عالی رتبه و فعالان اقتصادی آن کشور به ایران، با حضور مسعود کرباسیان ...
۱۴ آذر ۱۳۹۶