پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گروه خودروساری سایپا

معاونت حراست گروه خودروسازی سایپا عنوان برتر را کسب کرد
در مراسم تقدیر از حراست‌های دستگاه‌های اجرایی کشور، معاونت حراست گروه سایپا به عنوان حراست برتر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت. به گزارش ...
۲۵ بهمن ۱۴۰۱