پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گروه های بازررسی

سرکشی شبانه‌روزی گروه‌های بازرسی در جایگاه‌های عرضه سوخت
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران گفت: به‌ منظور بررسی روند سوخت‌رسانی و تسریع در ارائه خدمات جایگاه‌های عرضه سوخت مایع ...
۵ شهریور ۱۴۰۲