پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش ارزشیابی کیفیت خودروهای تولید داخل

آشنایی با با کیفیت ترین خودروهای بازار ایران
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در گزارش جامعی، با کیفیت ترین خودروهای بازار ایران معرفی کرده است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو ...
۱۷ آذر ۱۳۹۸
گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای تولید داخل (فروردین 96)
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای تولید داخل که در فروردین 96 تولید شدند را منتشر کرد. در فروردین ماه 1396 ...
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶