پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش عملکرد شرکت صنعت خودرو آذربایجان

گزارش عملکرد شرکت صنعت خودرو آذربایجان منتشر شد
شرکت صنعت خودرو آذربایجان براساس وعده ای که از قبل داده بود گزارش عملکرد خود را منتشر کرد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو پس از آنکه ...
۱۳ بهمن ۱۳۹۸