پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گواهینامه رانندگی بدون کارت پایان خدمت

کاهش تصادفات، هدف طرح گواهینامه رانندگی بدون کارت پایان خدمت
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اجرای قانون اخذ گواهینامه رانندگی بدون نیاز به کارت پایان خدمت، گفت: هدف از این اقدام کاهش تصادفات ...
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶