پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

یارانه معیشتی بنزین

رفع مشکل سامانه اعتراض جاماندگان یارانه معیشتی بنزین تا ساعاتی دیگر
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد نحوه اعتراض جاماندگان از یارانه معیشتی بنزین اطلاعیه صادر کرد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو ...
۳ آذر ۱۳۹۸