پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آب و هوا در مسیرهای شمالی

هوای پایتخت پاک است
براساس اطلاعات بدست آمده شاخص کیفیت هوا تهران در جایگاه عدد 35 قرار دارد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی ...
۱۲ اسفند ۱۳۹۸
هوای تهران برای گروه حساس ناسالم است
براساس اطلاعات بدست آمده شاخص کیفیت هوای تهران در جایگاه عدد 141 قرار گرفته و هوا پایتخت برای گروه حساس جامعه ناسالم است. به گزارش پایگاه ...
۱۰ اسفند ۱۳۹۸
کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول
براساس اطلاعات بدست آمده شاخص کیفیت هوا تهران در جایگاه عدد 93 قرار دارد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو شاخص کیفیت هوا در حاضر بر روی عدد ...
۸ اسفند ۱۳۹۸
وضعیت هوا تهران قابل قبول است
براساس اطلاعات بدست آمده شاخص کیفیت هوا تهران در جایگاه عدد 79 قرار گرفته است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو به گشاخص کیفیت هوا در حال ...
۵ اسفند ۱۳۹۸
آخرین وضعیت هوای تهران
براساس اطلاعات ثبت شده، شاخص کیفیت هوای تهران در جایگاه عدد 97 اییستاده است و هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد. به گزارش پایگاه خبری جوان ...
۴ اسفند ۱۳۹۸
هوای تهران در شرایط قابل قبول است
براساس اطلاعات بدست آمده هم اکنون شاخص کیفیت هوای تهران روی عدد 59 قرار گرفته است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو شاخص کیفیت هوا در حال ...
۲۶ بهمن ۱۳۹۸
هوای تهران سالم است
براساس اطلاعات بدست رسیده شاخص کیفیت هوا تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر ...
۱۹ بهمن ۱۳۹۸
هوای تهران سالم است
براساس اطلاعات بدست رسیده شاخص کیفیت هوا تهران روی عدد 58 قرار گرفته و وضعیت هوای قابل قبول است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو شاخص کیفیت ...
۱۶ بهمن ۱۳۹۸
هوای پایتخت ناسالم است
براساس اطلاعات بدست آمده شاخص کیفیت هوا تهران 128 بوده و وضعیت هوا برای گروه های حساس ناسالم است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو شاخص ...
۱۵ بهمن ۱۳۹۸
شاخص کیفیت هوا تهران در شرایط قابل قبول است
براساس اطلاعات بدست آمده شاخص کیفیت هوا تهران هم اکنون در جایگاه 61 قرار گرفته است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو شاخص کیفیت هوا در حال ...
۱۲ بهمن ۱۳۹۸