پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فروش خودرو

توقعات خریداران خودرو در ایران
طبق نتایج نظر سنجی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران توقعات خریداران خودرو در ایران بسیار ساده و ابتدایی است. این نظرسنجی شامل سه بخش ...
۳۱ خرداد ۱۳۹۴

خودروسازان ایرانی هر از چندگاهی شرایط فروش محصولات خود را در قالب جداولی شامل قیمت و تسهیلات منتشر میکنند. که این جداول به منظور اطلاع رسانی در جوان خودرو باز نشر می شود.