پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نظام پرستاری

اتوشناس، قدرشناس پرستاران است/ خدمات ویژه اتوشناس برای پرستاران
مجموعه اتوشناس در راستای مسئولیت اجتماعی و به پاس قدردانی از زحمات فرشتگان سپیدپوش امکانات و خدمات ویژه ای را برای پرستاران در نظر گرفته ...
۲ آبان ۱۴۰۱