پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نقل و انتقال خودروهای لوکس

نقل و انتقال خودروهای لوکس به شرط پرداخت مالیات
سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیند‌های مالیاتی از جلوگیری نقل و انتقال خودروهای لوکسی که مودیان تا پایان بهمن ماه مالیات را نپرداخته ...
۱۲ بهمن ۱۴۰۰

قیمت خودرو یکی از مسائلی است که به علت تورم، به دغدغه های اصلی مالکان خودرو و افرادی که تصمیم به خرید دارند مبدل شده است. به همین منظور شرایط فروش خودرو به همراه قیمت در جوان خودرو منتشر می شود.