پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوسانات قیمت خودرو در بازار

داخلی سازی قطعات تاثیر مستقیم بر کاهش قیمت تمام شده خودرو دارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: داخلی سازی و ساخت قطعات خودرو در داخل موجب کاهش قیمت خودرو می شود طی برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش می شود ...
۲۶ دی ۱۳۹۸