پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نکات رانندگی با گیربکس اتوماتیک

آموزشی قسمت چهارم: نکاتی که باید هنگام رانندگی با گیربکس اتوماتیک در نظر بگیریم
بدون شک یکی از بهترین نوآوری های تاریخ صنعت خودروسازی استفاده از گیربکس های اتوماتیک بود. گیربکس هایی که اولین بار توسط دو مهندس برزیلی ...
۸ مرداد ۱۳۹۷