پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

همکاری با خودروسازان خارجی

تنظیم قرارداد مشارکت با خودروسازان خارجی باید براساس استانداردهای بین المللی باشد
به گفته رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درصورت رفع تحریم‌ها، قراردادهای مشارکت با خودروسازان خارجی باید براساس ...
۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
دولت نباید دیگر هیچ نفعی در صنعت خودرو داشته باشد
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دولت نباید دیگر هیچ نفعی در صنعت خودرو داشته باشد از این رو باید از ذی نفعی صنعت ...
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
تک منبع بودن برای صنعت خودرو آسیب زا است
به گفته ی معاون وزیر صمت همکاری با فرانسوی ها به یک آفت تبدیل شده که این موضوع آسیب زا است خودروسازان باید سبد گسترده ای از همکاری با شرکت ...
۴ تیر ۱۳۹۸